Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие бялдрын хөгжил,хөдөлгөөний идэвхийг судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Боловсролын шинэчлэл багшийн хөгжил

Илтгэгч:  З.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-12

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: З.Туяа