Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын MIND MAP аргыг лекцийн хичээлд туршсан үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: /Дээд боловсролын шинэчлэл-сургалтын технологи хэлэлцүүлэг

Илтгэгч:  Б.Хонгорзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-10-03

Илтгэлийн хураангуй:

Энэхүү илтгэлдээ оюутан лекцтэй ажиллах, лекцийн агуулгыг гүнзгийрүүлэн судлах, өөрийн болгон эзэмших, мэдээлэлтэй ажиллах арга барилтай болоход туслах сургалтын идэвхтэй аргын нэг болох Mind map аргыг туршсан үр дүнгийн талаар илтгэнэ.