Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын сургалт-судалгааны асуудал, шийдэл

Илтгэсэн хурлын нэр: “Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын асуудал, шийдэл” сэдэвт ОУЭШХ

Илтгэгч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-05-11

Илтгэлийн хураангуй:


Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Мөнхтуяа