Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчийн хөгжлийн зарим асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн ЭШ-ний хурал

Илтгэгч:  Б. Цэнджав

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-05-04

Илтгэлийн хураангуй: Нэг.Суралцагч нь биологи-нийгмийн динамик тогтолцоо болох нь

Хоёр.Суралцагчийн хөгжлийн  параметрийн онцлог
Гурав.Суралцагчийн хөгжлийн зарим шалгуур үзүүлэлт
Дөрөв.Дүгнэлт

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Цэнджав