Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Developing a learning community: A collaborative study of reform of higher education professional development

Илтгэсэн хурлын нэр: Суралцахуй - хөгжил - үнэлгээ

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэчимэг

Хамтран илтгэгч: [Ж.Батдэлгэр:11.DIR.110]

Илтгэсэн огноо: 2012-05-01

Илтгэлийн хураангуй: In newly formed democratic countries, the last decade has been characterized by large-scale reforms of public educational systems, including initial planning organized and accessible professional development of higher education faculty.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #higher education #faculty professional development #active learning

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэчимэг