Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“ ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ЯМАР АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ВЭ?”

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхим

Илтгэгч:  Д.Анхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-09-26

Илтгэлийн хураангуй:

Хичээлийн судалгаа нь  100 гаруй жилийн өмнө Японд  хийгдэж   ирсэн бөгөөд  1990 онд  Америкийн  бага сургуулиудын  математикийнИлтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Анхбаяр