Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Defining lattice in a general way using the concept of diameter and dimeter”.

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхэмийн семинар

Илтгэгч:  Н. Дайвий-Од

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-12-10

Илтгэлийн хураангуй:

Цэгүүдийн системийн диаметр, диметрийн тусламжтайгаар бүхэл тоон торыг ерөнхий тохиолдолд тодорхойлсон

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Н. Дайвий-Од