Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нэгэн бодлого түүний эргэн тойронд

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС МаСС-ийн багш нарын ЭШХ

Илтгэгч:  Т. Гансүх

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-25

Илтгэлийн хураангуй: Улсын Математикийн олимпиаданд дэвшигдсэн нэгэн бодлого түүний өргөтгөлийг авч үзсэн

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:
Илтгэл нэмсэн: Т. Гансүх