Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Особенности распознавания лицевой экспрессии российскими и монгольскими старшеклассниками

Илтгэсэн хурлын нэр: Азиатско-Тихоокеанский регион: История и современность

Илтгэгч:  Д.Дэлгэрмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-13

Илтгэлийн хураангуй: өсвөр насны хүүдийн үгэн бус харилцааны онцлогийн харьцуулан судлах

Илтгэлийн төрөл: Гадаадад зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #общегие #экспрессии лица #невербальное поведение

Илтгэл нэмсэн: Д.Дэлгэрмаа