Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинэ зууны багшийн хөгжил

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Ч.Даваасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-12

Илтгэлийн хураангуй: Шинэ зууны багш ажлын байрандаа хөгжих талаар...

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ч.Даваасүрэн