Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын асуудал, шийдэл

Илтгэсэн хурлын нэр: Бага боловсролын асуудал, шийдэл

Илтгэгч:  Ч.Бадамсүрэн

Хамтран илтгэгч: [Ч.Бадамсүрэн:K.PE11],[С.Баянмөнх:K.PE01]

Илтгэсэн огноо: 2017-03-24

Илтгэлийн хураангуй: Багшлах эв дүйн талаар авч үзсэн

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #бага боловсрол

Илтгэл нэмсэн: Ч.Бадамсүрэн