Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хүүхдийн бүтээлийн дүр дүрслэлийн онцлогийг эртний зураг дүрслэлтэй харьцуулан судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: "Сургуулийн өмнөх, бага, дунд, дээд боловсролын дидактикийн тулгамдсан асуудлууд"

Илтгэгч:  Н.Хүдэрчулуун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-11-27

Илтгэлийн хураангуй:


Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #бүдүүвч #бодит #хийсвэр дүрслэл. #Сараачлага

Илтгэл нэмсэн: Н.Хүдэрчулуун