Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даан суралцах чадварт үнэлгээний рубрикийн нөлөөллийг судалсан нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 2016

Илтгэгч:  Б.Хонгорзул

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-05-26

Илтгэлийн хураангуй:

Энэхүү ажилд МУБИС-ийн насан туршийн боловсролын 1-р курсын оюутнуудын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1 хагаст хйиж гүйцэтгэсэн бие даасан ажилдаа өөрийн үнэлгээ хийхэд рубрик ашигласан үр дүнг тусгав.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #рубрик #бие даан суралцах чадвар

Илтгэл нэмсэн: Б.Хонгорзул