Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш бэлтгэх сургуулийн оюутан бүрийн ажил хэрэгч, харилцааны чадварыг хөгжүүлэх асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш боловсролын шинэчлэл

Илтгэгч:  Д. Пүрэвдорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-07

Илтгэлийн хураангуй: Багшийн ажил, мэргэжил байнгын бүтээлч ажиллагаа, өдөр тутмын нээлт, өөрийгөө мөнхөд шинэчлэхийг шаарддаг, ажил хэрэгч чадвар бол хүний хөгжил, өрсөлдөх чадварын чухал үзүүлэлт юм.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Пүрэвдорж