Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Биеийн тамирын хичээлээр хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга зам

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн БТС-ийн профессор, багш нарын жламжлалт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Д.Баярлах

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-05-08

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга зүй. #биеийн тамирын хөтөлбөр #биеийн тамирын боловсрол

Илтгэл нэмсэн: Д.Баярлах