Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинэ зууны багш бэлтгэх асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Цэдэнпилмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-11

Илтгэлийн хураангуй: Багш бэлтгэх сургуулиудын өнөөгийн төлөв, багш, оюутнуудын чадварын тухай асуудалд судалгаа хийж, шинэ зууны багшийн эзэмшвэл зохих чадварыг тухай танилцуулсан болно.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Цэдэнпилмаа