Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутан-багшийн чадврын техинологийн дадлагын хүрээнд судлах нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Б. Ариунзаяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй: Оюутан багшийн чадварыг төлөвшүүлэхэд технологийн дадлагыг хэрхэн нөлөөлж байгаа, шаашид хэрхэн сайжируулах талаар . 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #оюутан багш #чадвар #төлөвшил #чадамж

Илтгэл нэмсэн: Б. Ариунзаяа