Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сониуч занг хөгжүүлэн уншиж ойлгох чадварыг хөгжүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Сургууль

Илтгэгч:  Б.Пүрэвсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-02-11

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Пүрэвсүрэн