Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчдын бүтээлч сурах үйл ажиллагааг дэмжих үйлийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: New Mexico, USA боловсролын коллежийн эрдэмтэн багш нартай хамтарсан ОУ-ын семинар

Илтгэгч:  Т.Эрдэнэчимэг

Хамтран илтгэгч: [Ө.Ариунзул:11.DAS180],[Ц.Эрдэнэжаргал:11.DAS290]

Илтгэсэн огноо: 2014-05-06

Илтгэлийн хураангуй:

   Багш бол суралцагчдын сурах үйл ажиллагаанд удирдан чиглүүлэгч мөн. Сургалтын үйл ажиллагааны явцад багш суралцагчдын хийж үйлдэж байгаа зүйл нь харилцаанд дээр суурилдаг. Энэ нь суралцагчийн бүтээлч сэтгэлгээ, бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих эсвэл бууруулахад тодорхой нөлөө үзүүлдэг. Бид судалгаандаа, суралцагчдын бүтээлч үйл ажиллагааны явцад, багш суралцагч хоёрын харилцааны эерэг ба сөрөг талыг нээн илрүүлж, тэдэнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг дараахь зорилтын дагуу туршиж судлахыг хичээлээ.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:
Илтгэл нэмсэн: Т.Эрдэнэчимэг