Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутан бие даах ажилдаа өөрийн үнэлгээ хийх арга зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: Оюутны бие даах ажил бол их, дээд сургуулийн сургалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг, суралцахуйн дээд хэлбэр мөн

Илтгэгч:  Р.Намжилдагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-09-15

Илтгэлийн хураангуй: Оюутны өөрийн үнэлгээний талаарх эрдэмтэн, судлаачдын үзэл онол, сургалтад хэрэглэх аргачлал, сургатад туршиж буй үр дүнгийн талаар өгүүлнэ.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Р.Намжилдагва