Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшлах дадлагыг чанартай болгох нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Нарантуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-14

Илтгэлийн хураангуй: Оюутны багшлах дадлагыг чанартай, үр өгөөжтэй болгох арга зам, санал

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Нарантуяа