Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  Д. Батжаргал

Хамтран илтгэгч: [Д. Батзаяа:99.MAT050]

Илтгэсэн огноо: 2014-04-11

Илтгэлийн хураангуй: чадамж гэж юу вэ?

шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Батжаргал