Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУБИС-ийг хөгжлийн хэмнэлд хөтлөх ур ухаан

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС, МаСС-ын багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ц.Лувсандорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-25

Илтгэлийн хураангуй:


Хөгжил үйл явц. Энэ үндсэн болон туслах; гадаад болон дотоодбодит болон бодит бус гэх олон хүчин зүйл, хувьсагчаас хамаардаг[1]. Эдгээр бүхий л хүчин зүйл, хувьсагчийг нэгэн шалтгаант өнгө, аясад дор хөглөх тэр хэмнэл бол хөгжлийн хэмнэл. Хөгжлийн хэмнэлд орсон улс, байгууллага, хувь хүн өөрөө аяараа л дэвждэг, хөгждөг.  Эсрэг нь харин хэзээ ч дэвждэггүй, хөгждөггүй.

Хөгжлийн хэмнэлийн утга агуулгын энэ утгаар МУБИС-ын хөгжил, дэвшил томилогдсон захирлын хөөрөл, хийрхэл, хэвэн сэтгэлгээгээс бага; харин хөгжлийн хэмнэлийг тээгч, бүтээгч бүхнээс их хамааралтай.  Энэ нь  олон судалгаагаар дэмжигдэж[1], сургалтын байгууллагын олон улсын магадлан итгэмжлэлийн бодит практикаар нотлогдсон [2].

Сургалтын байгууллагын тогтвортой хөгжлийн энэ зүй тогтлоос  МУБИС-ийг хөгжүүлэх ухаан төрж, ур бүтээгдсэн.   Энэхүү ур ухааныг хэлэлцүүлэхэд эл өгүүлэгийн зорилго оршвой.  МУБИС хөгжвөл Монгол дэвжинэ. УБИС хөгжвөл УЛС дэвшинэ. 
Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #МУБИС-ын хөгжил #Хөгжих хэмнэл

Хавсаргасан файл:

хөгжих хэмнэл4.docx;


Илтгэл нэмсэн: Ц.Лувсандорж