Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн үнэлгээний аргазүйн шинэчлэл, боит байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: International conference on educational evaluation

Илтгэгч:  Р.Намжилдагва

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-05-02

Илтгэлийн хураангуй: Тус илтгэлээр их сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааны нэг чухал элимент болох багшийн үнэлгээний асуудлыг хөндөн тавьсан болнр.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #загюарчлал #үнэлгээний хэлбэр #Үнэлгээ #үнэлгээний журам

Илтгэл нэмсэн: Р.Намжилдагва