Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сурагчдын оюун ухааныг судлах оношилох асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Оюун ухааны оношилгоо судалгааны арга зүйн асуудлууд

Илтгэгч:  Д.Эрдэнэчулуун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-03-14

Илтгэлийн хураангуй: сурагчдын оюун ухааныг судлах арга зүйг сонгох, судалгаа явуулах орчн нөхцлийг бүрдүүлэх, үр дүнг тооцох арга зүйн зарим асуудал, санал түгнэлт тусгасан болно

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #оюун ухаан

Илтгэл нэмсэн: Д.Эрдэнэчулуун