Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Боловсронгуй лекцийн арга, түүний үр дүнгээс"

Илтгэсэн хурлын нэр: Салбар сургуулийн олон улсын эрлэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д. Чимэгбаатар

Хамтран илтгэгч: Б..МӨНТУЯА, Б.НАРАНЧИМЭГ

Илтгэсэн огноо: 2014-04-24

Илтгэлийн хураангуй: Лекцийн хичээлийн чанарыг дээшлүүлэх тухай

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Чимэгбаатар