Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
сургалтын шинэлэг арга

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн их семинар

Илтгэгч:  Л. Нарангэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-10-16

Илтгэлийн хураангуй: Суралцахуйг дэмжсэн, судлан шинжлэх хамтын /багш-оюутны/ бүтээлч үйл давамгайлсан зарим аргууд байдаг.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #шинэлэг хэлбэр #арга

Илтгэл нэмсэн: Л. Нарангэрэл