Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинэ зууны дасгалжуулагчийн чадамж

Илтгэсэн хурлын нэр: Шинэ зууны багшийн чадамж

Илтгэгч:  З.Туяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Дасгалжуулагчийн чадамжийн талаар судлах

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: З.Туяа