Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн математикийн багш нарт тулгарч байгаа асуудлыг шийдэх нэгэн хувилбар

Илтгэсэн хурлын нэр: МаСС-ийн ЭШХ

Илтгэгч:  Э.Чойсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-25

Илтгэлийн хураангуй: илтгэл

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Э.Чойсүрэн