Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Судалгааны ажлын бүтэц, зарим үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: Физик математикийн багш нарын семинар

Илтгэгч:  Ш.Жаргалсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2007-05-20

Илтгэлийн хураангуй: Физикийн логик бодлого бодох арга зүй сэдэвт судалгааны ажлын зорилго, зорилт, арга зүй, онолын боловсруулалт, туршилт сургалтын үр дүнг танилцуулав.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #физикийн бодлогын бүтэц #Физикийн логик бодлого

Илтгэл нэмсэн: Ш.Жаргалсүрэн