Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
АНУ-д спортын эрүүл мэндийн гэмтэл бэртэл

Илтгэсэн хурлын нэр: Багшийн сургууль математикийн тэнхэм

Илтгэгч:  Д. Пүрэвдорж

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-01-21

Илтгэлийн хураангуй: 2012-2013 оны хичээлийн жилд ахлах сургуулийн 7.7 сая тамирчид сургууль, дүүрэг, хот, улсын чанартай спортын уралдаан тэмцээнд оролцжээ.