Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зураг дүрслэл – бичиг үсэгтэй шүтэлцэхүйн үндсэнд тулгуурлан зохиомжлох үйлийн баримжааг хөгжүүлэх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Технологи, дизайн, дүрслэх урлаг, зураг зүйн сургалтын агуулга, арга зүйн шинэчлэл МУБИС ДУТС

Илтгэгч:  З.Баярмагнай

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-20

Илтгэлийн хураангуй: Дүрслэх урлаг, технологийн багш сурган хүмүүжүүлэгчдэд зориулсан.Дүрслэх урлагийн "Зохиомж"  судлагдахууныг сурагчдад элементарчлан хүргэх арга зүйн хувилбарыг тодорхойлсон

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #зураг #үсэг #сурагчид #зохиомж

Илтгэл нэмсэн: З.Баярмагнай