Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
шинэ зууны бага ангийн багшийн чадамж

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС-ийн Арханагй аймаг дахь Багшийн сургуулийн ЕЭ тэнхимийн ЭШХ

Илтгэгч:  Б.Мөнх-Ачит

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-03-11

Илтгэлийн хураангуй: х

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Мөнх-Ачит