Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шарковскийн теорем

Илтгэсэн хурлын нэр: МаСС-ийн ЭШХ

Илтгэгч:  Э.Чойсүрэн

Хамтран илтгэгч: [Э.Чойсүрэн:06.DME030]

Илтгэсэн огноо: 2009-04-15

Илтгэлийн хураангуй: хаос онол

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Э.Чойсүрэн