Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЧАНАРТАЙ ДАДЛАГА - ОЮУТНЫ УР ЧАДВАР

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхим

Илтгэгч:  Д.Анхбаяр

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Чанартай дадлага-Оюутныур чадвар

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Анхбаяр