Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Moнозүкүри" лабораторийн туршилт судалгааны үр дүнгээс

Илтгэсэн хурлын нэр: ФТС-ийн мэргэжлийн их семинар

Илтгэгч:  Б.Гантуяа

Хамтран илтгэгч: [О.Алтангоо:07.PMD010]

Илтгэсэн огноо: 2013-01-22

Илтгэлийн хураангуй:

Байгалийн ухааны хичээлийн чанарын асуудал бол ээлжит хичээл нэг бүрийн чанарын асуудалтай салшгүй холбоотой юм. Тэр дундаа физикийн хичээл бол байгалийн ухааны тулгуур шинжлэх ухаан болохын хувьд хичээл бүр туршилттай батлаж, нотолсон, туршсан суралцагч нэг бүр судлаж, хийж бүтээж байж уг шинжлэх ухааны мөн чанарыг тайлах учиртай. Иймд энэхүү төслийн монозүкүри туршилтын арга зүйг ЕБС-ийн багш нар болон багш бэлтгэх сургуулийн оюутнуудад түгээн дэлгэрүүлэх нь чухал юм.