Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уран зохиолын бичлэг дэх аман тооллын дүрслэл

Илтгэсэн хурлын нэр: Монгол хэл, уран зохиолын хичээлийн сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт

Илтгэгч:  Д. Хүү

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-18

Илтгэлийн хураангуй: Уран зохиолын дүрслэлд аман тооллын сэдэв өргөн оролцдог. Тоолол нь дүрслэлээрээ ялгарах онцлогтой байдаг. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Хүү