Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Анги удирдсан багш нарын үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Оюуны хөтөч

Илтгэгч:  Э.Мөнхбат

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2009-05-01

Илтгэлийн хураангуй: Анги удирдсан багш нарын үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Э.Мөнхбат