Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математикийн олимпиадын нэгэн бодлогын бодолт

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхим хоорондын семинар

Илтгэгч:  Ш.Батхишиг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-01-22

Илтгэлийн хураангуй: Нэгэн сонирхолтой бодлогын талаар авч үзнэ. Уг бодлогыг хэрхэн хялбараар бодолт хийсэн талаар өгүүлнэ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ш.Батхишиг