Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нийслэл хот орчимд спорт, аялал, амралт чөлөөт цагийн бүс бий болгох асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: Спортын анагаах ухааны төв байгууллагдсаны 50 жилийн ойн хурал,

Илтгэгч:  Д.Батболд

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-12-10

Илтгэлийн хураангуй:

 "Нийслэл хот орчимд спорт, аялал, амралт чөлөөт цагийн бүс бий болгох асуудлын тухай