Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тооны болон хэмт үгйин сан

Илтгэсэн хурлын нэр: Тэнхимийн их семинар

Илтгэгч:  Л. Нарангэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-03-19

Илтгэлийн хураангуй: Аливаа хэлний тооны үг бол тухайн хэлний үгийн санд томоохон байр эзэлж оршдог бие даасан аймаг болдог.