Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Алжаал тайлах агшнаар хүүхдийн хэл яриаг хөгжүүлэх нь"

Илтгэсэн хурлын нэр: Дорнод дээд сургууль

Илтгэгч:  Д. Чимэгбаатар

Хамтран илтгэгч: Д.Мөнхтуяа. Ц.Оюунчимэг

Илтгэсэн огноо: 2014-04-15

Илтгэлийн хураангуй: Хэл яриаг хөгжүүлэх боломжийн тухай

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д. Чимэгбаатар