Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орчин үеийн мэргэжлийн дидактикийн хичээлийн агуулга, арга зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: БУС-ийн Амьтан судал-Экологийн тэнхимийн их семинар

Илтгэгч:  Ц.Пагмасүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-10

Илтгэлийн хураангуй: The assessment reform is one of important problem of education reform of Mongolia. The assessment reform is closely connect to education methodology reform of Mongolia. We are need to change the program of the lesson and teaching method of teacher for education assessment reform. By this essay I want to share with you own teaching experiences for assessment reform to professional didactics lesson.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #мэргэжлийн дидактикийн хичээлийн агуулга

Илтгэл нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн