Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орос хүний овог, нэрийг зөв хэрэглэх тухай асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ЯЗЫКОВОЙ, КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции

Илтгэгч:  С.Эрдэнэмаам

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-05-25

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #овог #нэрээр нь дуудах #эцгийн нэр хоёроор нь дуудах #нэр #овгоор нь дуудах #эцгийн нэр #нэр хоёроор нь дуудах

Илтгэл нэмсэн: С.Эрдэнэмаам