Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага насны хүүхдийн хөгжилд монгол ардын тоглоом нөлөөлөх нь

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш боловсролын хөтөлбөр арга, технологийн шинэчлэл

Илтгэгч:  Т.Гэрэлтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-05-20

Илтгэлийн хураангуй:

Бага насны хүүхдйн үндсэн үйл ажиллагаа тоглоом бөгөөд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага  дахь хичээл үйл ажиллагааны явцад хүүхдийг хөгжүүлж, төлөвшүүлэхэд монгол ардын тоглоомыг хэрхэн яаж бүтээлчээр хэрэглэж болох судалгааны үр дүнг танилцуулна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Үндэсний уламжлалт тоглоом

Илтгэл нэмсэн: Т.Гэрэлтуяа