Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөдөлгөөний харьцангуй чанар

Илтгэсэн хурлын нэр: МУБИС ФТС эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  М.Баяртогтох

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-04-19

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: М.Баяртогтох