Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
• “Комплекс симметр операторын хагас бодит чанар”,

Илтгэсэн хурлын нэр: МаСС-ийн ЭШХ

Илтгэгч:  Б.Равданжамц

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-04-27

Илтгэлийн хураангуй: Комплекс симметр оператор бүр хагас бодит байхыг баталсан

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Равданжамц