Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Эртний зураг дүрслэл хүүхдийн бүтээлд

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш боловсролын шинэчлэл

Илтгэгч:  Н.Хүдэрчулуун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-15

Илтгэлийн хураангуй:

A primitive society which is first step of human society had been passed much longer than other societies. In a immemorial period that didn't  developed a language people communicated to each other with cave painting and sign. Cave painting is not only communication tool of human society, special type of language but also initiative of art.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хийсвэр дүрслэл. #бодит #бүдүүвч #Сараачлага

Илтгэл нэмсэн: Н.Хүдэрчулуун