Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн имидж

Илтгэсэн хурлын нэр: " Боловсролын шинэчлэл"

Илтгэгч:  Б. Гэсэрмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-04-06

Илтгэлийн хураангуй: Багш хүнд байх дотоод ба гадаад  имиджийг бүрдүүлэх нь маш чухал асуудал нэг юм.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Гэсэрмаа