Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Цагаан толгойн багшлах дадлагын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь"

Илтгэсэн хурлын нэр: Сургуулийн ЭШ-ний хурал

Илтгэгч:  Б. Цэнджав

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2013-05-16

Илтгэлийн хураангуй: Цагаан толгойн багшлах дадлагын үр дүн, хойшид анхаарах зүйл

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б. Цэнджав